Składki

Składki na rzecz Rady Rodziców

Ustalona uchwałą Rady Rodziców, wysokość składek  w roku szk. 2017/2018, podobnie jak w roku ubiegłym wynosi

150zł od każdej rodziny

Oznacza, to że jeśli w naszej szkole uczy się dwoje rodzeństwa, to składka przypadająca na jedno dziecko wynosi 75 zł, przy trojgu rodzeństwa - 50zł, itd.

Wpłat można dokonywać:

gotówką, w księgowości szkoły, w godz. 730 - 1000; 1400-1530.

W tytule przelewu. prosimy o podanie nazwiska dziecka i numeru klasy, do której uczęszcza (bądź numerów klas, gdy wpłata dotyczy rodzeństwa). Podanie tych danych umozliwi nam obliczenie łącznej wysokości wpłat przypadających na poszczególne klasy, co ma istotne znaczenie m.in. przy podejmowaniu decyzji o przyznawaniu dofinansowań.

Wnoszenie składek na rzecz Rady Rodziców jest dobrowolne, 

jednak gorąco apelujemy o dokonywanie wpłat.

Budżet szkoły narzucony przez organ załozycielski, nie zawiera dostatecznych środków na pokrycie licznych wydatków, związanych m.in. z zakupem:

Składki zebrane przez Radę Rodziców pozwalają na sfinansowanie wielu potrzeb szkoly, kluczowych z punktu widzenia procesu edukacyjnego.  Ze środków Rady, w ostatnich latach zostały dokonane zakupy  m.in.:

Informacje odnośnie zebranych składek i szczegółowe zestawienia wydatków są dostępne na stronie Rady Rodziców.