Sklad RR SP218 w r.szk 2017/2018


Funkcja Klasa Imię i Nazwisko e-mail
Przewodnicząca 2b Ewa Kalinowska przewodniczaca-rr
@sp218.waw.pl
Wiceprzewodnicząca 1c Iwona Kaczyńska zast-przew-rr
@sp218.waw.pl
Skarbnik/
Komisja ds.
Funduszu Wycieczkowego
4b Joanna Polakowska skarbnik-rr
@sp218.waw.pl
Sekretarz 3a Cezary Golenia sekretarz-rr
@sp218.waw.pl
Komisja rewizyjna 3b Joanna Klimowicz 3b@sp218.waw.pl
Komisja rewizyjna 5b Justyna Zalewska 5b@sp218.waw.pl
       
Członkowie RR wg klas: 0a Beata Pawliszyn 0a@sp218.waw.pl
  0b Małgorzata Grindei 0b@sp218.waw.pl
  1a Beata Jerzak 1a@sp218.waw.pl
  1b Aleksander Marcelewicz 1b@sp218.waw.pl
  1c Iwona Kaczyńska 1c@sp218.waw.pl
  2a   2a@sp218.waw.pl
  2b Ewa Kalinowska 2b@sp218.waw.pl
  3a Cezary Golenia 3a@sp218.waw.pl
  3b Joanna Klimowicz 3b@sp218.waw.pl
  3c Agnieszka Paprocka-Waszkiewicz 3c@sp218.waw.pl
  3d Olga Teodorek 3d@sp218.waw.pl
  4a Magdalena Sujecka 4a@sp218.waw.pl
  4b Joanna Polakowska 4b@sp218.waw.pl
  4c   4c@sp218.waw.pl
  4d Magdalena Zawada 4d@sp218.waw.pl
  5a Katarzyna Skoczylas 5a@sp218.waw.pl
  5b Justyna Zalewska 5b@sp218.waw.pl
  5c Anna Buczyńska 5c@sp218.waw.pl
  6a   6a@sp218.waw.pl
  6b   6b@sp218.waw.pl
  6c Anna Wikło 6c@sp218.waw.pl
  7a Marta Nowakowska-Pełka 7a@sp218.waw.pl
  7b Joanna Polakowska 7b@sp218.waw.pl
  7c Wioletta Mikusek 7c@sp218.waw.pl

*)  Opublikowane adresy e-mail służą wyłącznie do kontaktu z przedstawicielami klas w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem SP218.
Właściciel strony nie wyraża zgody na wykorzystywanie ich do przesyłania SPAMU, a w szczególności: reklam,  zapytań o charakterze handlowym, nie zamówionych ofert  itp.