Prawo

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 218, im Michała Kajki w Warszawie

została utworzona i działa zgodnie z zapisami zwartymi w:

Do kompetencji Rady Rodziców należą m.in.:

W bieżącym roku szkolnym (2014/2015) w skład Rady wchodzi 21 osób, reprezentujacych wszystkie oddziały szkolne i przedszkolne ("klasy 0") działające w SP218.