Kontakt


Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 218
im Michała Kajki w Warszawie
ul. Michała Kajki 80/82,
04-621 Warszawa

Z członkami Rady można kontaktować się:

 

*) Opublikowane adresy e-mail służą wyłącznie do kontaktu z członkami RR  w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Rady Rodziców SP218. Właściciel strony nie wyraża zgody na wykorzystywanie ich do przesyłania SPAMU, a w szczególności: reklam,  zapytań o charakterze handlowym, nie zamówionych ofert  itp.